Cameohouse News

คามิโอทัวร์เกาหลี

คามิโอทัวร์เกาหลี
เมื่อวันที่ 11-15 กุมพาพันธ์ 2557

บรรยากาศงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทย ประจำปี 2556

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ได้จัดงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทย ประจำปี 2556
เพื่อมอบรางวัล "นักขายตรงดีเด่น" ประจำปี 2556 ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละบริษัทสมาชิก
ในงานนี้ คุณเสริมสุข บูรณพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คามิโอเฮ้าส์ จำกัด ได้ทำพิธีมอบรางวัล
แก่ 3 นักขายตรงดีเด่น ของคามิโอเฮ้าส์ คือ SSD จุนันท์ วงศ์อารี, SSD ศิวิลัย หวังวิชา, SSD อทิตา บัวแก้ว
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ เมืองทองธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556