การวัดและหาขนาดคามิโอบรา

เนื่องจากรูปร่างหน้าอกของผู้หญิงทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อวัดและหาขนาดคามิโอบราตามตารางแล้ว จึงควรทดลองสวมใส่อย่างถูกวิธี เพื่อปรับขนาดลำตัว และเต้าทรงให้ได้ขนาดคามิโอบราที่เหมาะเฉพาะตัว สวย และสบาย

การวัดและหาขนาด คามิโอบรา...คลาสสิก

การวัดและหาขนาด คือ การเลือกหาขนาดให้เหมาะสมสำหรับ รูปร่าง เพื่อให้คามิโอบราทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขรูปทรงของเต้านมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยวัด 2 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. วัดรอบอก โดยวัดผ่านยอดอก
  2. วัดรอบใต้อก โดยวัดรอบใต้ฐานอก
รอบใต้อกใช้เป็นขนาดของลำตัวบรา ส่วนขนาดของคัพได้จาก ผลต่างระหว่างรอบอกแลรอบใต้อก นำไปเทียบกับอักษรภาษาอังกฤษ เช่น
รอบอก     34 นิ้ว
รอบใต้อก - 28 นิ้ว
ผลต่าง      6 นิ้ว

ให้นำผลต่างมาเทียบกับอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้
ผลต่าง  1  2  3  4  5  6  7 8
เทียบกับ A  B C  D  E  F  G H
ขนาดคามิโอบราที่ได้คือ 28F
 

การวัดและหาขนาด คามิโอบรา...ดีไลท์  คามิโอบรา...แบล๊คดีไลท์ คามิโอบรา...ดีลักซ์ และ คามิโอบรา...นิวแอ็คทีฟ

1. วัดรอบอก รอบใต้อก และหาขนาดบราด้วยวิธีเดียวกันกับ คามิโอบรา...คลาสสิก
2. เทียบกับขนาดของคามิโอบรา...คลาสสิก ได้ตามตาราง เนื่องจาก 1 ขนาด สามารถสวมใส่ได้ 2 ขนาดเต้าทรง ให้ดูว่าขนาดที่หาได้ตรงกับ คามิโอบรา...ดีไลท์ คามิโอบรา...แบล็คดีไลท์ คามิโอบรา...ดีลักซ์ หรือ คามิโอ บรา...นิวแอ็คทีฟ ขนาดใดจากตารางวัดและหาขนาด

การเลือกหาขนาดคามิโอบราในกรณีอื่น
  1. หากผลต่างเป็นครึ่ง ให้เลือกขนาดคัพเป็นอักษรคู่ เช่น รอบอก 34½ นิ้ว รอบใต้อก 28 นิ้ว ผลต่าง 6½ นิ้ว ขนาดบราที่ได้คือ 28FF
  2. หากรอบใต้อกได้เป็นเลขคี่หรือเป็นเศษ ให้ปัดขนาดลำตัวบราขึ้น เช่น รอบใต้อก 29 นิ้ว ปัดเป็น 30 นิ้ว หรือ รอบใต้อก 30½ นิ้ว ปัดเป็น 32 นิ้ว